bezpłatne szkolenia dla lekarzy

Dodatkowy termin szkoleń w grudniu

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż trwa nabór na szkolenia w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”. Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców – Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Dodatkowy termin szkoleń:

2-3 grudzień 2017 r. – Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:
1) Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ.
2) Nadciśnienie tętnicze – wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG.

Szkolenia odbędą się pod warunkiem, że zostanie zrekrutowana min. 15-osoba grupa uczestników.