bezpłatne szkolenia dla lekarzy

Planowane terminy i tematy szkoleń w 2018 roku

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy wstępny harmonogram szkoleń na I kwartał 2018 r.:

 

Szkolenie Zakres Data

Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ

Miejsce: Katowice

I dzień

 • Miejsce psychiatrii w nowoczesnej medycynie
 • Zaburzenia nastroju – kryteria diagnostyczne, jak je czytać?
 • Diagnostyka depresji w POZ – czy to w ogóle możliwe?
 • Opisy przypadków – czego jeszcze nie wiem o depresji? Warsztat
 • Postępowanie farmakoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń nastroju
 • Na co uważać podczas leczenia depresji

II dzień

 • Lekooporność? Może to „dwubiegunówka”?
 • Narzędzia diagnostyczne „w realu”. Warsztat
 • Samobójstwo czy można przewidzieć?
 • Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego – jak się nią ochronić?
 • Współwystępowanie zaburzeń psychicznych – zaburzenia nastroju, a pojęcie lęku

20-21.01
2018r.

Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia

Miejsce: Hotel Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

I dzień – Warsztaty dermatoskopowe

Wykłady:

 • Diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem badania dermatoskopowego skóry wykorzystywanego w praktyce lekarza rodzinnego. (1 godzina)
 • Analiza wzorca oraz algorytmy w dermatoskopii (30 min.)
 • Dermatoskopia zmian barwnikowych (30 min.)
 • Dermatoskopia raków skóry (30 min.)

Warsztaty:

 • Przypadki kliniczne w dermatoskopii (1 godzina)
 • Zmiany barwnikowe skóry – quiz – indywidualna praca lekarzy (1 godzina)
 • Zmiany niebarwnikowe skóry – quiz – indywidualna praca lekarzy (1 godzina)
 • Podsumowanie kursu (30 min.)

II dzień – Warsztaty chirurgiczne

Wykłady – rak skóry i czerniak 3h

 • epidemiologia i objawy
 • profilaktyka
 • metody leczenia inwazyjne i nieinwazyjne

Warsztaty – warsztaty chirurgiczne 3h

 • narzędzia chirurgiczne i rodzaje szwów
 • rany i podstawowe techniki ich zaopatrywania
 • znieczulanie, wycinanie zmian i zszywanie skóry
 • podstawy chirurgii plastycznej
 • prezentacja video – zabiegi ambulatoryjne

10-11.02
2018r.

Nadciśnienie tętnicze – wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG

Miejsce: Hotel Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

I dzień

 • Rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego: wywiad, badanie fizyczne, badania dodatkowe
 • Diagnostyka obrazowa i biochemiczna w nadciśnieniu tętniczym
 • Wskazania i zasady wykonywania ABPM – interpretacja wyników – warsztaty
 • Zasady leczenia niefarmakologicznego oraz doboru terapii hipotensyjnej w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym
 • Przyczyny niepowodzenia leczenia nadciśnienia

II dzień

 • Rytmy przedsionkowe – pochodzenie, patologie, terapia 1h
 • Zagadnienie pauzy w elektrokardiogramie
 • Migotanie i trzepotanie przedsionków
 • Zaburzenia przewodzenia różnych pięter układu bodźco-przewodzącego
 • Komorowe zaburzenia rytmu
 • Niedokrwienie i zawał serca w elektrokardiogramie

24-25.02
2018r.

Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia

Miejsce: Hotel Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

I dzień – Warsztaty dermatoskopowe

Wykłady:

 • Diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem badania dermatoskopowego skóry wykorzystywanego w praktyce lekarza rodzinnego. (1 godzina)
 • Analiza wzorca oraz algorytmy w dermatoskopii (30 min.)
 • Dermatoskopia zmian barwnikowych (30 min.)
 • Dermatoskopia raków skóry (30 min.)

Warsztaty:

 • Przypadki kliniczne w dermatoskopii (1 godzina)
 • Zmiany barwnikowe skóry – quiz – indywidualna praca lekarzy (1 godzina)
 • Zmiany niebarwnikowe skóry – quiz – indywidualna praca lekarzy (1 godzina)
 • Podsumowanie kursu (30 min.)

II dzień – Warsztaty chirurgiczne

Wykłady – rak skóry i czerniak 3h

 • epidemiologia i objawy
 • profilaktyka
 • metody leczenia inwazyjne i nieinwazyjne

Warsztaty – warsztaty chirurgiczne 3h

 • narzędzia chirurgiczne i rodzaje szwów
 • rany i podstawowe techniki ich zaopatrywania
 • znieczulanie, wycinanie zmian i zszywanie skóry
 • podstawy chirurgii plastycznej
 • prezentacja video – zabiegi ambulatoryjne

3-4.03
2018r.

 

Prosimy do końca 2017 r. o wybranie konkretnego tematu i terminu szkolenia oraz wysłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl

Miejsca szkoleń zostaną zaplanowane w zależności od ilości zgłoszeń Uczestników z danego regionu, ale obejmą wyłącznie 3 województwa tj. dolnośląskie, śląskie, małopolskie.

Po potwierdzeniu miejsca szkolenia poprosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

Uwaga – osoby, które uczestniczyły już w dwóch szkoleniach mogą zgodnie z zapisami nowego regulaminu uczestniczyć w kolejnych.