bezpłatne szkolenia dla lekarzy

Rekrutacja na szkolenia jesienne – zapraszamy !

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż trwa nabór na szkolenia w  ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”. Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców – Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Terminarz szkoleń:


2-3 wrzesień 2017 r. – Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:

 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ.
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

9-10 wrzesień 2017 r. – Hotel „Pod Jedlami”, ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła

Tematyka szkoleń:

 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
 2. Nadciśnienie tętnicze – wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG
 3. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.

16-17 wrzesień 2017 r. – Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:

 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
 2. Nadciśnienie tętnicze – wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG
 3. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.

7-8 październik 2017 r. – Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:

 1. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

28-29 październik 2017 r. – Hotel Cristal Park Sp. z o.o., ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Tematyka szkoleń:

 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
 2. Nadciśnienie tętnicze – wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG
 3. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.

11-12 listopada 2017 r. – Hotel Cristal Park Sp. z o.o., ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Tematyka szkoleń:

 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ.
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

18-19 listopada 2017 r. – Hotel „Pod Jedlami”, ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła

Tematyka szkoleń:

 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

Jako Organizator zastrzegamy sobie, że to czy dane szkolenie się odbędzie, zależeć będzie od tego, czy zostanie zrekrutowana odpowiednia ilość osób do poszczególnych grup.

Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, które znajdują się w zakładce „Rekrutacja”, pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu, osobiście lub e-mailem na adres: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl