bezpłatne szkolenia dla lekarzy

Szkolenia

Szkolenia organizowane będą w terminie maj-grudzień 2017 r. z 6 zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem chorób układu krążenia, nowotworowych, zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego. Szczegółowe tematy zostały zaproponowane przez lekarzy jako najbardziej istotne z pozycji diagnostyki i leczenia pacjentów i są zgodne z mapą potrzeb:

  1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ
  2. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
  3. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg
  4. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ
  5. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
  6. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ
 

2-3 wrzesień 2017 r. - Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:
 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ.
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

9-10 wrzesień 2017 r. - Hotel "Pod Jedlami", ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
 2. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG
 3. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.

16-17 wrzesień 2017 r. - Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne - brak wolnych miejsc
 2. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG
 3. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.

7-8 październik 2017 r. - Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia. - brak wolnych miejsc
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

28-29 październik 2017 r. - Hotel Cristal Park Sp. z o.o., ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
 2. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG
 3. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.

11-12 listopada 2017 r. - Hotel Cristal Park Sp. z o.o., ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Tematyka szkoleń:
 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ.
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

18-19 listopada 2017 r. - Hotel "Pod Jedlami", ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła

Tematyka szkoleń:
 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.


Jako Organizator zastrzegamy sobie, że to czy dane szkolenie się odbędzie, zależeć będzie od tego, czy zostanie zrekrutowana odpowiednia ilość osób do poszczególnych grup.

1. Szkolenie pt.: "Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ" I dzień Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii 1h Interpretacja wyników badania spirometrycznego 1h Ćwiczenie wykonywania spirometrii - wykonywanie prób rozkurczowych - interpretacja wyników 2h Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy i POCHP 1h Techniki inhalacji w chorobach obturacyjnych i zasady stosowania leczenia inhalacyjnego 1h II dzień Obturacyjny bezdech podczas snu jako problem społeczny i medyczny, ambulatoryjne i szpitalne metody diagnostyki podczas snu 1h Interpretacja badania polisomnograficznego 2h Możliwości leczenia bezdechu podczas snu  w ramach poradni lekarza rodzinnego 1h Kardiologiczne konsekwencje obturacyjnego bezdechu podczas snu 1h Ogólnoustrojowe następstwo zaburzeń wentylacji: niewydolność krążenia 1h
2. Szkolenie: „Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS,Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne” I dzień Badania stawów 1h Interpretacja badań laboratoryjnych 1h Układowe choroby tkanki łącznej 2h Spodyloartropatie zapalne 1h Bolerioza 1h II dzień Inne badania obrazowe 1h Nakłucia stawów – czy i kiedy? 1h Dna moczanowa 1h Zespoły paraneoplazmatyczne 1h Nowe terapie - Leki biologiczne 1h Choroba zwyrodnieniowa stawów 1h Dodatkowo: Szczepienia w zapaleniach stawów- aktualne zalecenia Fizykoterapia w zapaleniach stawów - podstawowe zasady
3. Szkolenie: „Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg” I dzień Rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego: wywiad, badanie fizyczne, badania dodatkowe 1h Diagnostyka obrazowa i biochemiczna w nadciśnieniu tętniczym 1h Wskazania i zasady wykonywania ABPM - interpretacja wyników - warsztaty - 2h Zasady leczenia niefarmakologicznego oraz doboru terapii hipotensyjnej w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym 1h Przyczyny niepowodzenia leczenia nadciśnienia 1h II dzień Rytmy przedsionkowe - pochodzenie, patologie, terapia 1h Zagadnienie pauzy w elektrokardiogramie 1h Migotanie i trzepotanie przedsionków 1h Zaburzenia przewodzenia różnych pięter układu bodźco-przewodzącego 1h Komorowe zaburzenia rytmu 1h Niedokrwienie i zawał serca w elektrokardiogramie 1h
4. Szkolenie: „Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ” I dzień Miejsce psychiatrii w nowoczesnej medycynie 1h Zaburzenia nastroju – kryteria diagnostyczne, jak je czytać? 1h Diagnostyka depresji w POZ – czy to w ogóle możliwe? 1h Opisy przypadków – czego jeszcze nie wiem o depresji? Warsztat 1h Postępowanie farmakoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń nastroju 1h Na co uważać podczas leczenia depresji 1h II dzień Lekooporność? Może to „dwubiegunówka”? 1h Narzędzia diagnostyczne „w realu”. Warsztat 2h Samobójstwo czy można przewidzieć? 1h Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego – jak się nią ochronić? 1h Współwystępowanie zaburzeń psychicznych – zaburzenia nastroju, a pojęcie lęku 1h
5. Szkolenie: „Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia” I dzień Wczesne objawy chorób nowotworowych 2 x 45 minut Przypadki onkologiczne - co gdzie kiedy 3h Stany nagłe w onkologii 45 minut Postępy w leczeniu onkologicznym 45 minut II dzień Objawy uboczne leczenia, co gdzie kiedy 3h Leczenie przeciwbólowe 3h
6. Szkolenie: „Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ” I dzień Podstawy komunikacji z pacjentem. Przekazywanie wiadomości o niepomyślnym rokowaniu. Protokół SPIKES – 1h wykładu + 2h warsztatów Problemy psychologiczne pacjenta w sytuacji rezygnacji z radykalnego leczenia przeciwnowotworowego – 1h wykładu + 2h warsztatów. II dzień Problemy psychologiczne wyleczonego i jego rodziny 1h Psychologia nadziei 1h Zespół przewlekłego zmęczenia. Wypalenie zawodowe 1h Rana nowotworowa - ocena i pielęgnacja 1h Podstawowe grupy opatrunków specjalistycznych. Zasady doboru opatrunków 2h warsztatów.

Liczba: 8 edycji szkoleń w różnych terminach i lokalizacja na terenie Polski obejmujące 6 tematów, każde dla grupy 20-osobowej; Tryb: niestacjonarny (sobota – niedziela) /1 dzień szkoleniowy = 6h; Zakończenie: egzamin pisemny oraz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji