bezpłatne szkolenia dla lekarzy

Szkolenia

Szkolenia organizowane będą w terminie maj 2017 - marzec 2018 r. z 6 zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem chorób układu krążenia, nowotworowych, zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego. Szczegółowe tematy zostały zaproponowane przez lekarzy jako najbardziej istotne z pozycji diagnostyki i leczenia pacjentów i są zgodne z mapą potrzeb:

  1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ
  2. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
  3. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg
  4. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ
  5. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
  6. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ
Szkolenia 2018

20-21.01.2018 r. - KATOWICE

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ
Agenda szkolenia
10-11.02.2018 r. - Hotel Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Tematyka szkoleń:
 1. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia - nowy program na 2018 rok
Agenda szkolenia - GRUPA 1
Agenda szkolenia - GRUPA 2
24-25.02.2018 r. - Hotel Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Tematyka szkoleń:
 1. Nadciśnienie tętnicze – wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG - brak wolnych miejsc
Agenda szkolenia - GRUPA 1
Agenda szkolenia - GRUPA 2
03-04.03.2018 r. - Hotel Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Tematyka szkoleń:
 1. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia - nowy program na 2018 rok - brak wolnych miejsc
Agenda szkolenia - GRUPA 1
Agenda szkolenia - GRUPA 2


Szkolenia 2017

1-2 lipiec 2017 r. - Hotel Mercure, ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
 2. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG
Agenda szkolenia
2-3 wrzesień 2017 r. - Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:
 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ.
Agenda szkolenia
9-10 wrzesień 2017 r. - Hotel "Pod Jedlami", ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne - Agenda szkolenia
 2. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG - Agenda szkolenia

16-17 wrzesień 2017 r. - Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne - brak wolnych miejsc - Agenda szkolenia
 2. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG - Agenda szkolenia
 3. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ. - Agenda szkolenia

7-8 październik 2017 r. - Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ. - Agenda szkolenia
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia. - Agenda szkolenia
 3. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ. - Agenda szkolenia

28-29 październik 2017 r. - Hotel Cristal Park Sp. z o.o., ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Tematyka szkoleń:
 1. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne - Agenda szkolenia
 2. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG - Agenda szkolenia
 3. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ. - Agenda szkolenia

11-12 listopada 2017 r. - Hotel Cristal Park Sp. z o.o., ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Tematyka szkoleń:
 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ. - Agenda szkolenia
 2. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia. - Agenda szkolenia

18-19 listopada 2017 r. - Hotel "Pod Jedlami", ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła

Tematyka szkoleń:
 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ - Agenda szkolenia GRUPA 1 | Agenda szkolenia GRUPA 2
 2. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ. - Agenda szkolenia


Jako Organizator zastrzegamy sobie, że to czy dane szkolenie się odbędzie, zależeć będzie od tego, czy zostanie zrekrutowana odpowiednia ilość osób do poszczególnych grup.

1. Szkolenie pt.: "Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ"

I dzień

Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii 1h
Interpretacja wyników badania spirometrycznego 1h
Ćwiczenie wykonywania spirometrii - wykonywanie prób rozkurczowych - interpretacja wyników 2h
Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy i POCHP 1h
Techniki inhalacji w chorobach obturacyjnych i zasady stosowania leczenia inhalacyjnego 1h

II dzień

Obturacyjny bezdech podczas snu jako problem społeczny i medyczny, ambulatoryjne i szpitalne metody diagnostyki podczas snu 1h
Interpretacja badania polisomnograficznego 2h
Możliwości leczenia bezdechu podczas snu  w ramach poradni lekarza rodzinnego 1h
Kardiologiczne konsekwencje obturacyjnego bezdechu podczas snu 1h
Ogólnoustrojowe następstwo zaburzeń wentylacji: niewydolność krążenia 1h

2. Szkolenie: „Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS,Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne”

I dzień

Badania stawów 1h
Interpretacja badań laboratoryjnych 1h
Układowe choroby tkanki łącznej 2h
Spodyloartropatie zapalne 1h
Bolerioza 1h

II dzień

Inne badania obrazowe 1h
Nakłucia stawów – czy i kiedy? 1h
Dna moczanowa 1h
Zespoły paraneoplazmatyczne 1h
Nowe terapie - Leki biologiczne 1h
Choroba zwyrodnieniowa stawów 1h
Dodatkowo: Szczepienia w zapaleniach stawów- aktualne zalecenia
Fizykoterapia w zapaleniach stawów - podstawowe zasady

3. Szkolenie: „Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg”

I dzień

Rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego: wywiad, badanie fizyczne, badania dodatkowe 1h
Diagnostyka obrazowa i biochemiczna w nadciśnieniu tętniczym 1h
Wskazania i zasady wykonywania ABPM - interpretacja wyników - warsztaty - 2h
Zasady leczenia niefarmakologicznego oraz doboru terapii hipotensyjnej w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym 1h
Przyczyny niepowodzenia leczenia nadciśnienia 1h

II dzień

Rytmy przedsionkowe - pochodzenie, patologie, terapia 1h
Zagadnienie pauzy w elektrokardiogramie 1h
Migotanie i trzepotanie przedsionków 1h
Zaburzenia przewodzenia różnych pięter układu bodźco-przewodzącego 1h
Komorowe zaburzenia rytmu 1h
Niedokrwienie i zawał serca w elektrokardiogramie 1h

4. Szkolenie: „Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ”

I dzień

Miejsce psychiatrii w nowoczesnej medycynie 1h
Zaburzenia nastroju – kryteria diagnostyczne, jak je czytać? 1h
Diagnostyka depresji w POZ – czy to w ogóle możliwe? 1h
Opisy przypadków – czego jeszcze nie wiem o depresji? Warsztat 1h
Postępowanie farmakoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń nastroju 1h
Na co uważać podczas leczenia depresji 1h

II dzień

Lekooporność? Może to „dwubiegunówka”? 1h
Narzędzia diagnostyczne „w realu”. Warsztat 2h
Samobójstwo czy można przewidzieć? 1h
Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego – jak się nią ochronić? 1h
Współwystępowanie zaburzeń psychicznych – zaburzenia nastroju, a pojęcie lęku 1h

5. Szkolenie: „Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia”

Program obowiązujący w 2017 roku:

I dzień

Wczesne objawy chorób nowotworowych 2 x 45 minut
Przypadki onkologiczne - co gdzie kiedy 3h
Stany nagłe w onkologii 45 minut
Postępy w leczeniu onkologicznym 45 minut

II dzień

Objawy uboczne leczenia, co gdzie kiedy 3h
Leczenie przeciwbólowe 3h

Program obowiązujący w 2018 roku:

I dzień - Warsztaty dermatoskopowe

Wykłady:
 • Diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem badania dermatoskopowego skóry wykorzystywanego w praktyce lekarza rodzinnego. (1 godzina)
 • Analiza wzorca oraz algorytmy w dermatoskopii (30 min.)
 • Dermatoskopia zmian barwnikowych (30 min.)
 • Dermatoskopia raków skóry (30 min.)
Warsztaty:
 • Przypadki kliniczne w dermatoskopii (1 godzina)
 • Zmiany barwnikowe skóry – quiz – indywidualna praca lekarzy (1 godzina)
 • Zmiany niebarwnikowe skóry – quiz – indywidualna praca lekarzy (1 godzina)
 • Podsumowanie kursu (30 min.)

II dzień - Warsztaty chirurgiczne

Wykłady - rak skóry i czerniak 3h
 • epidemiologia i objawy
 • profilaktyka
 • metody leczenia inwazyjne i nieinwazyjne
Warsztaty - warsztaty chirurgiczne 3h
 • narzędzia chirurgiczne i rodzaje szwów
 • rany i podstawowe techniki ich zaopatrywania
 • znieczulanie, wycinanie zmian i zszywanie skóry
 • podstawy chirurgii plastycznej
 • prezentacja video - zabiegi ambulatoryjne

6. Szkolenie: „Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ”

I dzień

Podstawy komunikacji z pacjentem. Przekazywanie wiadomości o niepomyślnym rokowaniu. Protokół SPIKES – 1h wykładu + 2h warsztatów
Problemy psychologiczne pacjenta w sytuacji rezygnacji z radykalnego leczenia przeciwnowotworowego – 1h wykładu + 2h warsztatów.

II dzień

Problemy psychologiczne wyleczonego i jego rodziny. (1 godzina wykładu)
Problemy pacjentów ze stomią – pielęgnacja, dieta, zagrożenia. (1 godzina warsztatów)
Zespół przewlekłego zmęczenia. Wypalenie zawodowe. (1 godzina wykładu)
Rana nowotworowa- ocena i pielęgnacja. (1 godzina wykładu/warsztatu)
Podstawowe grupy opatrunków specjalistycznych. Zasady doboru opatrunków. (2 godziny warsztatów)

Liczba: 8 edycji szkoleń w różnych terminach i lokalizacja na terenie Polski obejmujące 6 tematów, każde dla grupy 20-osobowej; Tryb: niestacjonarny (sobota – niedziela) /1 dzień szkoleniowy = 6h; Zakończenie: egzamin pisemny oraz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji