bezpłatne szkolenia dla lekarzy

Zapytania ofertowe

W dniu 18.05.2017 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 480 osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034770

Protokół z wyboru ofert nr 1/5.4


W dniu 01.06.2017 r., z powodu braku wyboru Oferenta, w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone ponownie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4 /2 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 480 osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037086

Protokół wyboru oferenta nr 1/5.4/2


W dniu 01.06.2017 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4 dotyczące wyboru 4 wykładowców na 4 szkolenia x 4 edycje, konsultanta medycznego oraz egzaminatora w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”, POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037104

Protokół wyboru oferenta nr 2/5.4


W dniu 14.07.2017 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/5.4 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 120 osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”, POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1044377

Protokół z wyboru ofert nr 3/5.4


W dniu 05.08.2017 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/5.4 dotyczące zakupu wraz z dostawą środków trwałych takich jak: Symulator do pielęgnacji stomii, Fantom ze Stomią, Manekin pielęgnacyjny – dziecko, Zestaw fantomów do pielęgnacji tracheostomii i odsysania wydzieliny (niemowlę i dorosły), Spirometr + turbiny jednorazowe, Holter ciśnienia, Zestaw Office Holter, czyli oprogramowanie, które nie jest środkiem trwałym, w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”, POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1048229

Protokół z wyboru ofert nr 4/5.4


W dniu 7.01.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4/P/2018 Dotyczące wyboru 2 wykładowców, konsultanta medycznego oraz egzaminatora w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1079435


W dniu 7.01.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1079431


W dniu 15.01.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4/S/2018 Dotyczące zakupu wraz z dostawą 4 Dermatoskopów w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”, nr umowy POWR.05.04.00-00-0078/16-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1081277


W dniu 11.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4/P/2018 Dotyczące wyboru wykładowców w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1087903


W dniu 21.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4/S/2018 Dotyczące zakupu wraz z dostawą 1 Dermatoskopu w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”, nr umowy POWR.05.04.00-00-0078/16-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090935