bezpłatne szkolenia dla lekarzy

Zapytania ofertowe

 

W dniu 14.07.2017 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/5.4 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 120 osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”, POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1044377

Protokół z wyboru ofert nr 3/5.4


W dniu 18.05.2017 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 480 osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034770

Protokół z wyboru ofert nr 1/5.4


W dniu 01.06.2017 r., z powodu braku wyboru Oferenta, w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone ponownie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4 /2 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 480 osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037086

Protokół wyboru oferenta


W dniu 01.06.2017 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4 dotyczące wyboru 4 wykładowców na 4 szkolenia x 4 edycje, konsultanta medycznego oraz egzaminatora w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”, POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037104